• Forebygging av ventilatorassosiert pneumoni i et tverrfaglig samarbeid 

      Edwin, Marina Nilani; Austbø, Kari Haug (Bachelor thesis, 2016)
      Problemstilling: Hvordan kan tannpleiere forebygge utviklingen av Ventilatorassosiert pneumoni? Ventilatorassosiert pneumoni (VAP) er pneumoni som oppstår på sykehuset og kommer av aspirasjon av mikrober fra munnen ned ...