• Prosjektet "Bibliotekar i faglig kontorfellesskap". Sluttrapport 

      Bäckmark, Laila; Sæta, Eva Reiten (Informasjonsrapport, Working paper, 2007)
      Norsk: Ved å plassere bibliotekarkompetanse inn i et faglig kontorfellesskap, ønsket vi å finne ut om dette førte til bedre samhandling mellom bibliotek og faglig ansatte. Prosjektet hadde tre delmål:1) Gi bedre FoU-støtte. 2) ...