• Erfaringer med plagiatkontrollverktøy 

      Ree-Lindstad, Nina; Røijen, Kristin; Vold, Tone (Informasjonsrapport, Working paper, 2008)
      Norsk: Etter at Internett ble tatt i bruk i undervisningssammenheng er det grunn til å tro at det vil bli en økt bruk av digital innlevering av oppgaver og eksamen. Med Internett får studentene stor tilgang til digitalt ...