• Erfaringer med plagiatkontrollverktøy 

   Ree-Lindstad, Nina; Røijen, Kristin; Vold, Tone (Informasjonsrapport, Working paper, 2008)
   Norsk: Etter at Internett ble tatt i bruk i undervisningssammenheng er det grunn til å tro at det vil bli en økt bruk av digital innlevering av oppgaver og eksamen. Med Internett får studentene stor tilgang til digitalt ...
  • Mester i førstelinjetjeneste : Servicestudiet – pilotkullet 2001-2003 : evaluering av innhold og gjennomføring 

   Aasbrenn, Kristian (Informasjonsrapport;1, Working paper, 2004-10-10)
   Mester i førstelinjetjeneste er et skreddersydd utviklings- og utdanningstilbud på høgskolenivå for førstelinjen i offentlig sektor. Prosjektet startet høsten 2001 som et tilbud for Hedmark fylke og med et pilotkull på 50 ...