• Idé, form og design. Art Nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeid 

      Fjeldstad, Walborg (Notat;03/2003, Working paper, 2003)
      Dette notatet er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1, 5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad ...