• Intervju av bakkebyråkraten i lys av Gadamer 

      Ranglund, Ole Jørgen Stefferud (Notat;04/2012, Working paper, 2012)
      Norsk: Dette essayet i vitenskapsteori og forskningsetikk presenterer noen sentrale elementer i Hans-Georg Gadamers filosofi, og belyser noen utfordringer tilknyttet å intervjue i lys av dette. Jeg forklarer Gadamers ...