• Utdanning i pedagogikk og pedagogisk praksis : en drøfting 

      Haslestad, Karl-August (Notat, Working paper, 2005)
      Norsk: Til tross for mange uttalte håp om at utdanning i pedagogikk også vil kunne øke kompetansen i forhold til det å bedrive pedagogisk virksomhet, ser det likevel ut til å være bred enighet om at utdanning i pedagogikk ...