• Senterstruktur og tjenester. Notater i utvalg 2000 

      Aasbrenn, Kristian (Notat, Working paper, 2001)
      Norsk: Publikasjonen består av tre notater. De er alle bestillingsnotater, skrevet i løpet av 2000. Alle tre handler på ulike måter om senterstruktur, tjenester og regional utvikling, men er skrevet for å kunne leses ...