• Miljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 1 

   Nysveen, Kari; Veisten, Kari; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette ...
  • Miljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 2 

   Nysveen, Kari; Hagen, Eva Karin; Granerud, Arild; Nordby, Kjell (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Sykehuset Innlandet, Divisjon psykiatri, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette ...
  • Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse 

   Nordby, Kjell; Kjønsberg, Kari; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2007)
   Norsk: Denne studien er en del av forskningsprosjektet: «Samarbeid mellom ansatte og pårørende til personer med en nyoppdaget alvorlig psykisk lidelse.» Studien er et samarbeid mellom Divisjon psykiske helsevern, Avdeling ...