• A short note on Variograms and Correlograms 

      Mønness, Erik Neslein; Coleman, Shirley (Høgskolen i Hedmark - Notat;1 - 2011, Working paper, 2011)
      Norsk: engighet for å øke forståelsen av dataemne, men terminologi avviker. Dette skriftet belyser sammenhenger og forskjeller mellom korrelogrammer og variogrammer. De kan begge sees som en dekomposisjon av seriens ...