• Challenges of Corporate Financial Management 

   Jaworski, Jacek (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2011, Working paper, 2011)
   Norsk: Den finansielle styringen av et moderne foretak er i noen grad sammensatt. I bidraget har en et fokus på grunnleggende utfordringer, og tilnærminger til disse, som leder i retning av at mål blir nådd på en effektiv ...
  • Kommentar: Om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: Siden 2002 har FASB og IASB etablert et nærmere samarbeid om regnskapsstandarder. Selv om dette neppe mer umiddelbart leder til helt sammenfallende standarder, representerer tiltaket et viktig og interessant element ...
  • Mot et europeisk regnskapsreguleringsregime : IASB-regelverket og det balanseorienterte konseptuelle rammeverket 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Med tusenårsskiftet fikk vi også et skifte i hvordan en i Europa går videre i møtet med utfordringene på regnskapsreguleringsområdet. I stedet for å satse på en “har-monisering” ved direktiver (som det enkelte land ...
  • Mot globalisert IFRS der også USA er med 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2010)
   Norsk: Etter at EU med forordning 1606/2002 gikk inn for at børsnoterte foretak skal avlegge regnskap i henhold til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) har land etter land lagt seg på den samme linjen. Spørsmålet ...
  • Regnskapsloven av 1998 med endringer : grunnleggende retningslinjer og prinsipper 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
   Norsk: I de siste femten årene eller så har det vært arbeidet med, og kommet flere omfattende endringer i det som er rammebetingelsene for arbeidet med finansregnskap i Norge. Et vesentlig bidrag i så måte var ...