• Deltakelse i lokalpolitikk : 5 artikler 

      Strand, Mona (Notat, Working paper, 2005)
      Norsk: I dette notatet belyses ulike sider ved den lokale politikken – utviklingen i valg-deltakelse, innføringen av direkte ordførervalg, by-og bygdelistenes rolle, og nominasjonsprosessen til kommunestyrevalgene. Til ...