• Challenges of Corporate Financial Management 

      Jaworski, Jacek (Høgskolen i Hedmark - Notat;02/2011, Working paper, 2011)
      Norsk: Den finansielle styringen av et moderne foretak er i noen grad sammensatt. I bidraget har en et fokus på grunnleggende utfordringer, og tilnærminger til disse, som leder i retning av at mål blir nådd på en effektiv ...