• Vitenskapelig publisering og investering i forskning 

      Mønness, Erik Neslein (Notat, Working paper, 2010)
      Norsk: Utvikling av vitenskapelige publikasjonspoeng i Høgskolen i Hedmark analyseres i lys av styrets allokering av midler og satsing på vitenskapelig utvikling for Prosjekt Innlandsuniversitetet (PIU). Innsatsen gir ...