• Bred medvirkning for regional utvikling - forprosjekt til "Verdiskaping 2010" i Innlandet høsten 2001 

   Hafting, Tore (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2002, Working paper, 2002)
   Arbeidsnotatet er prosjektskissen til forprosjektet på Verdiskaping 2010 (VS2010). Mindre endringer er gjort i forhold til originalmanuset. Høgskolen i Hedmark, avdeling Rena, søkte Norges Forskningsråd om midler til ...
  • Om kunnskapsbasen : kunnskap, innovasjon og læring 

   Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
   Norsk: Kunnskap er viktig og har også fått en økende grad av oppmerksomhet. Midler i et meget stort omfang brukes for å opprettholde og utvide samfunnets kunnskapsbase. Innovasjon (ny kunnskap) spiller en åpenbart viktig ...
  • Venture capital and innovation 

   Dobloug, Tore Anstein (Notat, Working paper, 2008)
   English: This paper will describe and discuss the importance of venture capital in relation to the development of entrepreneurship, innovation and clusters. Special problems relating to investment at an early phase and ...