• Brukerundersøkelse i Løten kommune 

      Langen, Ole Ragnar (Høgskolen i Hedmark - Notat;06/2000, Working paper, 2000)
      Løten kommune er svært opptatt av å gi gode tjenester til kommunens innbyggere. Kommunen spurte derfor høsten 2000 alle kommunens hustander hvor fornøyd de var med utvalgte tjenester i kommunen. Svært få svarte på ...