• Kompromisset, politisk løsning uten legitimitet? 

      Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;2001/1, Working paper, 2001)
      Norsk: Kompromisset er resultat av (vellykkede) forhandlinger. Men hva er et kompromiss og hvilken status har det som politisk løsning? Er det ”den høyeste politiske eller demokratiske dyd”, ”einer der grössten ...