• Kommentar: Om formål i utkast til FASB/IASB rammeverk 

      Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2006)
      Norsk: Siden 2002 har FASB og IASB etablert et nærmere samarbeid om regnskapsstandarder. Selv om dette neppe mer umiddelbart leder til helt sammenfallende standarder, representerer tiltaket et viktig og interessant element ...