• Om kunnskapsbasen : kunnskap, innovasjon og læring 

      Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2005)
      Norsk: Kunnskap er viktig og har også fått en økende grad av oppmerksomhet. Midler i et meget stort omfang brukes for å opprettholde og utvide samfunnets kunnskapsbase. Innovasjon (ny kunnskap) spiller en åpenbart viktig ...