• Evaluering av ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen 

      Aasen, Joar (Høgskolen i Hedmark - Notat;03/2000, Working paper, 2000)
      Norsk: Undersøkelsen er blitt gjennomført på oppdrag av Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Formålet har vært todelt: Å styrke beslutningsgrunnlaget når ordningen med basisgrupper i allmennlærerutdanningen ...