• Kan – kan ikke : opphavsrett og kopiering 

      Røijen, Kristin (Notat, Working paper, 2005)
      Norsk: Kilder må brukes i pakt med lover og regler. Det råder stor usikkerhet om hva man har lov til å kopiere og bruke i undervisning og forskning. Ot. prp. 46 (2004–2005) Om lov om endringer i åndsverkloven m.m.foreslår ...