• Teknologisk utvikling og demokratisk styring : en problemskisse 

      Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;1999 - 2, Working paper, 1999)
      Sammendrag: Notatet tar utgangspunkt i C. P. Snows berømte Cambridge-forelesning (1959) om «de to kulturer», og setter teknologien inn i et idéhistorisk perspektiv fra slutten av 1700-tallet og opp til vår tid. Det er ...