• Lokaldemokrati i krise? 

      Strand, Mona (Høgskolen i Hedmark - Notat;05/2000, Working paper, 2000)
      Norsk: Med bakgrunn i flere negative utviklingstrekk i de senere årene, omtales gjerne tilstanden i det lokale demokratiet som ”kritisk”. Valgdeltakelsen går ned, partiene har problemer med å få folk til å stille som ...