• Med sabel, kårde og florett : den norske metodestriden i retrospekt 

      Gabrielsen, Knut (Høgskolen i Hedmark - Notat;4/1999, Working paper, 1999)
      Sammendrag: Den såkalte «metodestriden» oppsto på slutten av 1800-tallet i den tyske his-torieskolen som mente at historieforskningen måtte sentreres rundt det enestående - det «Ein-malige» og det «Einzartige». Denne striden ...