• Mot globalisert IFRS der også USA er med 

      Lundesgaard, Jon (Notat, Working paper, 2010)
      Norsk: Etter at EU med forordning 1606/2002 gikk inn for at børsnoterte foretak skal avlegge regnskap i henhold til de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) har land etter land lagt seg på den samme linjen. Spørsmålet ...