• Realisme og relativisme innenfor sosial konstruktivisme 

      Madsbu, Jens Petter (Notat (Høgskolen i Hedemark), Working paper, 2004)
      Norsk: I foreliggende notat ønsker jeg å drøfte relevansen og fruktbarheten av begrepet sosial konstruktivisme for empiriske teknologistudier innen temaet «Digital kommunikasjon i tjenesteformidling» – et doktorgradsprosjekt ...