Show simple item record

dc.contributor.authorNysveen, Kari
dc.contributor.authorVeisten, Kari
dc.contributor.authorGranerud, Arild
dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.date.accessioned2008-05-08T06:42:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-659-7
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133424
dc.description.abstractNorsk: Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette samarbeidsprosjektet hvor målsetning og verdigrunnlag for en av de tre postene som deltar blir presentert. Arbeidet med klargjøring av mål og verdigrunnlag er gjerne første trinn i et aksjonsforskningsopplegg fordi det angir retningen på arbeidet/forskningen. Dataene har blitt skapt gjennom flerstegfokusgruppeintervjuer med medforskere på posten (8-9 medarbeidere på hver fokusgruppe), og analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Hovedmål for posten er blant annet å utvikle og representere spesialisert kompetanse innen psykosebehandling og psykososial rehabilitering, skape et godt miljø for personer som trenger lengre tids behandling og omsorg, videreutvikle det miljøterapeutiske tilbudet, sikre brukermedvirkning og etablere gode samarbeidsrutiner og relasjoner med kommunene. De bærende verdiene er respekt/likeverdighet, ansvarlighet, håp, åpenhet/ærlighet, utholdenhet, rettferdighet, samt deltagelse og samarbeid. Posten oppfatter miljøterapi som tilrettelegging av betingelsene for terapeutisk virkende erfaringer på en koordinert og systematisk måte i og ved hjelp av det sosiale og materielle miljø i posten.en
dc.description.abstractEnglish: The Milieu Therapy Project was established in cooperation between Hedmark University College and Innlandet Hospital Trust, Division of Mental Health Care, Department of Psychosis Treatment and Rehabilitation. This working paper represents the first part of this collaboration project. It describes the goals and core values of one of three participating wards. The clarification of goals and values is generally the first step in action research as these are decisive for the further progress of the work/research. Data was generated through multistage focus group interviews with co-researchers on the ward (8-9 professionals per focus group) and analysed using qualitative content analysis. The main goals of the ward include the development of specialised competence within the treatment and rehabilitation of psychoses, the creation of a positive environment for people in need of long-term treatment and care, the further development of milieu therapy and to secure user involvement, and the establishment of routines for developing positive relationships with the local communities. Core values include respect, responsibility, hope, openness/ honesty, fairness as well as participation and cooperation. The staff on the ward comprehends milieu therapy as creating the conditions for therapeutically effective experiences in a coordinated and systematic way using the social and material environment of the ward.
dc.format.extent717411 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries01/2008en
dc.subjectpsykisk helsearbeiden
dc.subjectmiljøterapien
dc.subjectpsykisk helsevernen
dc.subjectpsykosebehandlingen
dc.titleMiljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 1en
dc.title.alternativeThe milieu therapy project - goals and core values 1
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record