Show simple item record

dc.contributor.authorLinløkken, Arne N.
dc.date.accessioned2008-08-08T09:16:26Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7671-614-6
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133434
dc.description.abstractNorsk: Romedal og Vallset Jeger og Fiskerforening forvalter fisket i Romedal Almenning etter avtale med Romedal Almenning. Området omfatter små og store vatn med tildels sammensatte fiskebestander av ørret og abbor. I Geitholmsjøen og Harasjøen finnes også gjedde og mort, og i Harasjøen er det dertil vederbuk og ferskvannskreps. Ørret finnes i bekkene og i noen vatn, delvis som følge av utsetting. Forsuring er et problem i øvre deler av vassdragene, og kalking har vært nødvendig for å bevare ørreten enkelte steder. Det kalkes i vatn og det legges ut kalkgrus i gytebekker, og det er gode bestander av ung ørret i de fleste bekkene. Ørreten har problemer med å bygge opp bestander i sjøer nedstrøms der abbor og mort dominerer og gjedde er en viktig predator. I flere vatn er det drevet hardt fiske med garn for å redusere bestanden av abbor, mort og gjedde. Det er også gjort biotopforbedringer i rennende vatn for å øke ørrettettheten. Kalking og utfisking bør fortsette, og det anbefales å gjøre forsøk med å sette ut stor ørret (3 år og eldre ) i noen lokaliteter da dette kan få opp sportsfiskeaktiviteten og fiskekortsalget. Dette vil gi økt inntekt, og noe av dette bør brukes til oppsyn og fangstregistreringer for bedre å kunne evaluere effekten av tiltak som er gjennomført.en
dc.description.abstractEnglish: Romedal & Vallset Fisher and Hunter’s committee administrates the angling fishery in the Romedal Common Land. The area contains tarns and lakes of different sizes, and most of them have fish stocks consisting of perch and brown trout. In Geitholmsjøen and Harasjøen also pike and roach are present, and in Harasjøen, even ide and crayfish exist. Brown trout lives in creeks and in some small lakes in the uppermost parts of the river systems, in part as results of artificially stocking. Acidification is a problem in upper parts of the river systems, and liming has been necessary to preserve the brown trout. Adding of lime stone powder to acid lakes and lime stone gravel to acid creeks has restored brown trout spawning. It is difficult to establish brown trout populations in lakes with pike, roach and perch, and some lakes have been object of heavy biomass removal to reduce competitors and predators for the brown trout. Biotope enhancements are also conducted in some creeks to increase brown trout density. The committee is advised to continue liming and biomass removal, and also to do experiment with stocking big brown trout, 3 year of age and older. This can make the area more attractive to anglers and increase the income from sale of fishing licences for the committee. Money should be spent on control and interview of anglers to help evaluating the effects of the measures that have been undertaken.
dc.format.extent943199 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries08/2007en
dc.subjectfiskeforvaltningen
dc.subjectabboren
dc.subjectgjeddeen
dc.subjectmorten
dc.subjectørreten
dc.subjectfiskeutsettingen
dc.subjectkalkingen
dc.subjectutfiskingen
dc.subjectprøvefiskeen
dc.subjectRomedal almenning
dc.titleFisk og fiskestell i Romedal Almenning, Stange kommune : forslag til driftsplanen
dc.title.alternativeFish and fish management in Romedal Common Land, Stange : proposals for measures to improve fisheryen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Resource biology: 921en
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920::Aquaculture: 922en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record