Show simple item record

dc.contributor.authorSkille, Eivind Å.
dc.date.accessioned2008-08-08T08:57:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-7671-644-3
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133438
dc.description.abstractNorsk: Dette er andre notat i studien ”Idrettslaget som helseprodusent”. Det er en videreføring av refleksjoner påbegynt i et tidligere notat (Skille, 2006). Notatets første del består av refleksjonskapitler. Det første av disse tar med utgangspunkt i Bourdieus feltteori (Bourdieu, 2007) presentasjon og vurdering av felt som er relevante for inneværende studie, herunder idrett versus helse. Neste kapittel inneholder refleksjoner om hvordan kunnskapsdannelse skjer i spenningen mellom det akademiske felt og praksisfeltet. Tredje refleksjonskapittel presenterer kort fenomenologi, deretter hermeneutikk, og ikke minst Ricoeurs perspektiv på kunnskapsdannelse. Fjerde refleksjonskapittel er en redegjørelse for de metoder som er anvendt i studien. Andre del av notatet består av et kapittel som inneholder ’Refleksjoner om presentasjon av empiri’.en
dc.description.abstractEnglish: This is the second working paper in the study ”The sport club as health producer”. It is a continuation of a former working paper (Skille, 2006). The working paper’s first part comprises chapters of reflection. The first of these is based upon Bourdieu’s field theory (Bourdieu, 2007) and presents and evaluates fields relevant for the study, including sport versus health. The next chapter comprises reflections on how knowledge is created in the tension between the academic field and the field of practice. The third reflection chapter presents phenomenology (briefly), hermeneutics, and not least the perspectives of Ricoeur. The fourth reflection chapter outlines the methods applied in the study. The second part of the working paper comprises one chapter, where thoughts about ‘Reflection about presentation of empirical results’are presented.
dc.format.extent827627 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries10/2007en
dc.subjectidrettslagen
dc.subjecthelseen
dc.titleIdrettslaget som helseprodusent : andre refleksjon om perspektiver – første tanker om presentasjon av empirien
dc.title.alternativeCritique of the Hospital reformen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Physical education and sport psychology: 333en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record