Show simple item record

dc.contributor.authorHaugstveit, Yngve
dc.date.accessioned2008-08-12T08:25:04Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-76-71584-2
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133440
dc.description.abstractNorsk: I denne rapporten diskuteres hvilken effekt en sterk organisasjonskultur kan ha på ulike sider av bedrifter og organisasjoners resultater. Forskningsspørsmålet er: - er der er sammenheng mellom organisasjonsstyrke og oppnåelse av resultater mht til økonomi, organisasjonsstyrke, motivasjon og personalutvikling, produkt- og servicekvalitet, kommunikasjon og markedsføring? - er det ledere som skaper organisasjonskullturen eller er det kulturen som sosialiserer og former lederne? Etter en gjennomgang av vitenskaplige arbeider og relevant faglitteratur konkluderer jeg med at en sterk og produktiv kultur ofte skaper: - en sterk og enhetlig kultur - former motiverte og engasjerte medarbeidere - leverer tjenester og produkter av høy kvalitet - bidrar til at kommunikasjonen når inn til de ansatte og ut til markedet og tilbake til bedriften. Innholdsmessig gir dette en positiv image. Indirekte kan vi anta at dette kan gi seg positive utslag for økonomien, men som hypotese er der bare svake sammenhenger. Noe som også skyldes lite forskning. Lederkvalitet kan enten hemme eller fremme de resultater diskutert på variablene over. Og vi har observert to typer av lederskap - tradisjonell management og et sosialisert lederskap som både representer og forsterker kulturen. Begge type lederskap bidrar til å skape en sterk kultur.en
dc.description.abstractEnglish: In this report there is a discussion of the potential effect a strong organizational culture can have on different aspects of results and outcomes in companies and organizations. The research question which is analyzed is: - Is there a connection between weak/strong organizational culture and achieving results as for: economy, company strength, motivation and personal development, service and product quality and communication and marketing? - Does the leaders create the organizational culture or is it the culture who selects and socialize the leaders? A discussion based on scientific reports and scientific based lite-rature concludes that strong organizational culture often create - a strong and an consistent organization - motivated and engaged co-workers - deliver services and products of good quality - internal and external communication who reach in to the employ-ed and out to the market and back to the company We can conclude that these qualities indirectly might create good economic results, but as a hypothesis there are only weak indications mostly as a consequence of little research. The quality of leadership might either promote or hinder the results achieved on the variables discussed above. And there is observed two types of leadership - traditional management and a socialized leadership who represent and promote the culture. Both types of leadership create a strong organizational culture.
dc.format.extent1102313 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries04/2007en
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.titleOrganisasjonskultur og resultater : organisasjonskulturens effekt på oppnåelse av resultater i bedrifter og organisasjoner : en forskningsgjennomgangen
dc.title.alternativeOrganizational culture - outcome and results : a discussion of the effect of culture on the results achieved in companies and organizationen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record