Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLundesgaard, Jon
dc.date.accessioned2008-08-13T11:27:51Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7671-483-8
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133446
dc.description.abstractNorsk: Kunnskap er viktig og har også fått en økende grad av oppmerksomhet. Midler i et meget stort omfang brukes for å opprettholde og utvide samfunnets kunnskapsbase. Innovasjon (ny kunnskap) spiller en åpenbart viktig rolle for fortsatt vekst og vel-stand. For den enkelte organisasjon er spørsmålet om hvordan en forholder seg til kunnskap i mange tilfelle avgjørende for om en har suksess eller ikke. Bidraget har karakteren av en oversikt over området og er forfattet ut fra behovet for å ha en “lec-ture note” for hånden.en
dc.description.abstractEnglish: Knowledge is important in many respects, and has been met with increased attention and interest in diverse quarters since at least the 1980s. Vast amounts of money, and time spent, are allocated to knowledge accumulation in its various forms. Innovation (new knowledge) is important for our continued prosperity. For the individual orga-nization (and individual agent), knowledge is often a key factor that makes up for the difference between success and no success. This survey is drafted out of the need to have a lecture note at hand.
dc.format.extent369302 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries08/2005en
dc.subjectkunnskapen
dc.subjectinnovasjonen
dc.subjectlæringen
dc.titleOm kunnskapsbasen : kunnskap, innovasjon og læringen
dc.title.alternativeOn the knowledgebase : knowledge, innovation and learningen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel