Show simple item record

dc.contributor.authorFaugli, Bjørn
dc.contributor.authorHope, Rafael
dc.contributor.authorMølster, Terje
dc.contributor.authorWikan, Gerd
dc.date.accessioned2008-05-08T07:24:44Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-670-2
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133454
dc.description.abstractNorsk: Dette er en arbeidsrapport fra første fase i forskningsprosjektet Bruk av digitale verktøy – eleven som aktiv kunnskapsprodusent. Målsettingen med prosjektet er å studere sammenhengen mellom elevenes digitale kompetanse og læring på grunnskolens ungdomstrinn. En grunnleggende hypotese er at elever som arbeider aktivt med digitale verktøy i en rolle som kunnskapsprodusenter vil oppnå bedre læringsresultater både i de enkelte skolefag og når det gjelder grunnleggende ferdigheter. Et overordnet mål er at elevene skal utvikle sin evne til å kommunisere ved å kombinere ulike modaliteter og til å velge de mest hensiktmessige semiotiske ressursene i en gitt kommunikasjonssituasjon. Prosjektet gjennomføres som et aksjonsforskningsprosjekt der aksjonen består i å påvirke lærerne til å bruke mer digitale verktøy i tråd med Kunnskapsløftet og kravene til digitale kompetanse. Det er elevene og lærerne på 9. trinn på Ajer ungdomsskole som er med i prosjektet. Åretta ungdomsskole på Lillehammer er med som referanseskole. Prosjektet skal følge elevene fram til de er ferdige på ungdomsskolen. Rapporten dokumenterer resultatene fra kartleggingen av de digitale ferdighetene til elevene på 9. trinn ved Åretta ungdomsskole ved starten av prosjektet. Kartleggingen viser bl.a. at elevene mangler en del grunnleggende ferdigheter i IKT, at det er tydelige forskjeller mellom gutter og jenters bruk av pc og at de trenger opplæring i kildekritikk og nettvett. Undersøkelsen gir ellers lite grunnlag for videre analyse, men vil fungere som et referansepunkt for senere målinger. Det er foreløpig for tidlig å presentere resultater fra de kvalitative undersøkelsene i prosjektet. Dette er prosessdata som vi trenger tid til å bearbeide før det kan trekkes konklusjoner.en
dc.description.abstractEnglish: This is a work report from a research project on digital literacy and learning among lower secondary learners in Norway. The overall objective is to study the possible impacts of digital literacy on learning. Our basic hypothesis is that the learning outcome can be enhanced when the learner takes the role of knowledge producers using digital media to reformulate knowledge. A main concern is to enhance the learners’ ability to select the best semiotic resources in a communication situation. The project is designed as an action research project in order to improve the way digital tools are used in the learning process at Ajer lower secondary school in Hamar. It started in the autumn of 2007 and will study the pupils’ achievements in their 9th and 10th year of school. This report documents the results of a baseline survey of digital literacy. Similar surveys will be carried out both midway through the project period, and at its end, to study how digital literacy develops and how it relates to the learning outcome. Our initial findings show that many pupils lack basic digital skills. They also need to learn more about Internet privacy, copyright rules and responsible Internet behavior. As expected we also find gender differences in learners’ use of ICT.
dc.format.extent711991 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries05/2008en
dc.subjectdigital kompetanseen
dc.subjectIKT og læringen
dc.subjectpedagogikken
dc.titleKartlegging av digital kompetanse i ungdomsskolen : arbeidsrapport 1: Årettaen
dc.title.alternativeA survey of digital literacy in a Norwegian lower secondary school. Work report 1: Åretta
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record