Show simple item record

dc.contributor.authorJordet, Arne Hilmar Nikolaisen
dc.date.accessioned2008-08-13T12:47:34Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133462
dc.description.abstractNorsk: Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning startet høsten 2004 en ny 4-årig allmennlærerutdanning i Elverum med uteskole, helse og miljø som faglig-didaktisk profil. I tillegg er entreprenørskap et viktig element i utdanningen. I dette arbeidsnotatet gir vi en nærmere omtale av Høgskolen i Hedmarks nye, profilerte allmennlærerutdanning, dens idégrunnlag og organisering. I tillegg presenterer vi våre intensjoner med og erfaringer fra undervisningens første studieår i fagene matematikk, norsk og pedagogikk studieåret 2004-2005. Notatet er en første dokumentasjon i en serie på flere fra dette utviklingsarbeidet, og vi vil komme tilbake med grundigere og mer teoribaserte omtaler av og refleksjoner rundt vår nye utdanning etter hvert som utviklingsarbeidet skrider fram.en
dc.description.abstractEnglish: In August 2004, the Faculty of Education at Hedmark University College introduced a new teacher training course specially profiled for outdoor education, health and environment. In addition, educational entrepreneurship is an important aspect of the education. This report presents the main ideas and intentions behind the course along with its general organization. Also, experiences drawn from the first year of teaching the subjects mathematics, Norwegian and pedagogical science are summarized. The development work will result in a series of documents of which this report is the first and in which we will give a more thorough and theoretical presentation in the future.
dc.format.extent921264 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries01/2005en
dc.subjectallmennlærerutdanningen
dc.subjecthelse og miljøen
dc.subjectentrepenørskapen
dc.subjectuteskoleen
dc.titleNy 4-årig allmennlærerutdanning med uteskole, helse og miljøen
dc.title.alternativeA new 4-year teacher training course specially profiled for outdoor education, health and environment : a contribution to the reform of Norwegian teacher training?en
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record