Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolt, Anne
dc.contributor.authorNyheim, Siri A.
dc.contributor.authorØyehaug, Anne Bergliot
dc.date.accessioned2010-01-21T15:43:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-693-1
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133464
dc.description.abstractNorsk: Undervisningsopplegget som beskrives i notatet ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Undervisningsopplegget er innenfor teknologi og design, og elevene designer og bygger papirbroer og lærer om krefter og hva som gjør konstruksjoner sterke og stabile. I tett samarbeid mellom forskere og deltagere utvikles undervisningsopplegg som følger gitte prinsipper: Tydelige læringsmål og vurderingskriterier, undervisning som har et metakognitivt preg, undervisning som preges av den utforskende metode og læringsstrategier som er situasjons- og fagspesifikke. Det praktiske arbeidet, begrepsbyggingen og etterarbeidet med å lage en plakat beskrives. Hvordan prinsippene for undervisningen har blitt ivaretatt drøftes, og generelle erfaringer med aksjonsforskning – i møtet mellom forskere og praksisfeltet – diskuteres.en
dc.description.abstractEnglish: The teaching activities took place in September 2007 as an introduction to the project Learning strategies in science and mathematics, a cooperative project between Nes municipality in Akershus county and Hedmark University College. The teaching sequence is within the area Technology and Design. The pupils design and build bridges with paper as material and they learn about forces and what makes a structure strong and stable. In close cooperation researchers and teachers develop teaching sequences which follow given principles: Clearly defined learning goals and assessment criteria, teaching that has a metacognitive approach, learning strategies that are situation and subject specific and learning science through inquiry. The practical work in the classroom, concept building and student’s work with writing up their results are described. Our experience with action research and with integrating the given principles into a well established learning environment is discussed.
dc.format.extent862721 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries08/2008en
dc.subjectteknologien
dc.subjectdesignen
dc.subjectlæringsmålen
dc.subjectvurderingskriterieren
dc.subjectmåloppnåelseen
dc.subjectlæringsstrategieren
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.titleÅ bygge broer mellom teori og praksisen
dc.title.alternativeBuilding bridges between theory and practiceen
dc.typeWorking paperen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel