Show simple item record

dc.contributor.authorStorberget, Arild
dc.contributor.authorNorheim, Torgrim
dc.contributor.authorSkogvang, Bente Ovèdie
dc.contributor.authorSalsten, Cecilie Østrem
dc.date.accessioned2010-01-21T14:26:22Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-685-6
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133484
dc.description.abstractNorsk: Hovedmål for prosjektet har været å involvere 2. og 3. årsstudenter i faglærerutdanningen i et fagdidaktisk utviklingsprosjekt som skal søke å gi dem best mulig grunnlag for selv å arbeide med og utvikle fagområdene dans og friluftsliv som kroppsøvingslærere i skolen. Den teoretiske og vitenskapsorienterte forankring tar utgangspunkt i aksjonslæring, praktisk teori, feltmetodisk arbeid, fagdidaktikk og implementering av skolereformer. Den metodiske tilnærming i prosjektet er mangesidig. I studentenes praktiske feltarbeid er aksjonslæring og problembasert tilnærming lagt til grunn. I undersøkelsen av prosjektets yrkesforberedende funksjon, er spørreskjema og dokumentanalyse valgt. Undersøkelsen har vist at de fleste studentene mener at prosjektet har hatt positiv betydning for deres yrkesforberedelse og at det er et nyttig supplement til ordinære praksisperioder. De fleste studentene mener også at et tett samarbeid mellom høgskole og grunn-/videregående skole er nødvendig for å forberede studentene på deres framtidige yrke. Studenter som har gjennomført prosjektarbeidet i dans er dette studieåret like tilfredse med prosjektets yrkesforberedende funksjon som studenter som har gjennomført prosjektarbeid i friluftsliv. Hovedårsaken til dette angis å være at planlegging og oppfølging fra høgskolens side har vært gode både i dans og friluftsliv. Studentene mener at de gjennom prosjektet har tilegnet seg gode forutsetninger for å planlegge fysisk aktivitet for barn og unge. Samtlige studenter svarer at daglig fysisk aktivitet er viktig for barn og unges helse og læring. Vi kan derfor konkludere med at godt planlagte, praksisnære prosjektarbeider med et nært samarbeid mellom øvingsskolen, de involverte grunnskolelærere, faglærere ved høgskolen og studenter er nyttig for studentenes yrkesforberedelse og evne til å tilrettelegge for friluftsliv og dans.en
dc.description.abstractEnglish: In order to improve final-year PE-students’ teaching skills in outdoor life and dance, they have been involved in a didactic project of development. The theoretical and scientific orientation is related to action learning, practical theory, field methodology, teaching principals and implementation of national curriculums. The methodical approach is manifold. Action learning and learning based on problem solving are the main teaching methods in the practical field work. When it comes to the project`s ability to prepare PE-students for working life, a survey and textual analysis of student reports has been chosen. The research has shown that the majority of students feel that the project has been a useful tool when it comes to preparing them for work as teachers in physical education. The majority of students also feel that this project is a useful supply to ordinary practice in school. A good co-operation between the university college and primary/secondary school is also necessary for preparing the students for their profession. Students who took part in the dance project are this year just as pleased as the students who participated in the out-door life project. The main reason for this, they argue, is that planning and feedback from the university college teachers has been good. The students feel that the project overall has provided them with good qualifications for planning activities for children and youth. All the students say that daily physical activity is crucial for the health and learning for children and youth. As a conclusion we can say that well planned projects, with a close co-operation between the primary school, the students, the teachers in primary school and the university college is useful for preparing students for their work as PE-teachers.
dc.format.extent426341 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries07/2008en
dc.subjectfriluftsliven
dc.subjectdansen
dc.subjectøvingsskolenen
dc.subjectfaglærerutdanningen
dc.subjectfagdidaktikken
dc.subjectkroppsøvingen
dc.subjectidrettsfagen
dc.titleFriluftsliv og dans på mellomtrinnet. Et studentinvolvert samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark og Søbakken skoleen
dc.title.alternativeOut-door life and dance in primary school in the academic year 2007/2008 – a student involving work of developmenten
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record