Show simple item record

dc.contributor.authorMæhlum, Synøve
dc.date.accessioned2012-05-08T11:29:03Z
dc.date.available2012-05-08T11:29:03Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.isbn82-7671-390-4
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133514
dc.description.abstractDenne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler med hjemmehjelpere og pårørende, med vekt på deres egne opplevelser og erfaringer i møte med personer med demenssykdom i Hamar og Åmot kommuner. Dataene er skapt på grunnlag av åtte fokusgruppeintervjuer og dialogbasert undervisning i de respektive kommuner i perioden okt. 2003 –mars 2004. Dataene er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultatene viser at intervjupersonene erfarer at personer med begynnende demens opplever både lidelse og krenkelser i sin hverdag. De beskriver også hva de mener kan gjøres for å lindre lidelsen, og hindre at de daglige aktivitetene oppleves truende for pasientenes integritet. For å få til dette er det viktig at det utarbeides rutiner for oppfølging av pasient og pårørende etter utredning og diagnostisering, at informasjon gistil hele familien i trygge omgivelser, at det utarbeides rutiner for kommunikasjon og samarbeid mellom pårørende og de hjemmebaserte tjenester, gjennomføres relevant faglig undervisningsopplegg for hjemmehjelpere, og ikke minst at det er kontinuitet i tjenesten og ”tid nok” i samhandlingssituasjoner med personer med begynnende demens.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This study is part of a research collaboration between Hedmark University College and the municipalities of Hamar and Åmot: Promotive and preventive mental health work in the local community. This draft is a result of conversations concerning Integritety promoted care in an early stageof dementia in two municipalities. Data is created on the basis of eight focus group interviews with private caretakers and relatives in the two municipalities during October-03 through March -04. Data was analysed by means of qualitative content analysis. The results show that the persons interviewed had experienced that persons suffering from dementia experienced different kinds of threats against their integrity in their dayly lives.The healthworkers wanted “time enough” in the caring situations with the patient suffering from dementia in order to give security and confidence. The relatives wanted collaboration-and communication routines to be able to take better care of the patients. They also felt very much left alone in the care for the persons in the early stage of dementia.
dc.description.sponsorshipHøgskolen i Hedmark og Åmot kommuneno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Notat;03/2004
dc.subjectFolkehelseno_NO
dc.subjectforebyggendeno_NO
dc.subjecthelsefremmendeno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectintegritetno_NO
dc.title«Alle kan jo glemme» Utvikling av kunnskap og kompetanse i integritets-styrkende omsorg og pleie i møte med personer med begynnende demensno_NO
dc.title.alternativeDeveloping knowledge and competence in integrity promoted care to persons in an early stage of dementia.no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber36no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record