Show simple item record

dc.contributor.authorFjeldstad, Walborg
dc.date.accessioned2012-06-08T09:00:14Z
dc.date.available2012-06-08T09:00:14Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-289-4
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133546
dc.description.abstractDette notatet er en del av et prosjekt, et FoU-arbeid som blir gjennomført ved Kunst og håndverk 1, 5 vekttall, Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning. Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad informasjon og undervisning om en stilperiode gir impulser og idéer til studentenes skapende arbeid, og hvordan dette kommer til uttrykk innen en gitt oppgave. Undersøkelsen vil fortelle i hvilken grad studentene på eget initiativ søker informasjon om temaet ang. form, teknikker og materialkjennskap utover den obligatoriske undervisning, og om hvordan idéen til produktets utforming oppsto. De praktisk skapende aktiviteter er knyttet til stilperioden rundt 1900, Art Nouveau, og notatet er ment å være en første innføring om tidsperioden som studentene må sette seg inn i. Ut fra denne orientering vil studentene ha en basiskunnskap om tidens ideologi og formuttrykk, og gjennom bearbeiding av teoretisk, sanselig og praktisk kunnskap vil det bli spennende å få vite hvor de mener deres bevissthet om produktets design oppsto.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This paper is part of a Research and Development project which was carried out with 15 Credit students (ECTS) at the Art Department at Hamar College of Education. The aim of the project was to see to what extent information and teaching about a particular style period could give new impulses and ideas to the students’ creativity, and how that would find expression in a given task. It will show to what extent students themselves take the initiative to look for information regarding form, techniques and materials over and above what they get from the teaching itself, and how the idea behind the shaping of the product started. The practical creative activities are connected to the style period round about 1900, Art Nouveau, and the paper is intended to be a first introduction about the period which the students are to familiarise themselves with. On the basis of this introduction the students should have a basic knowledge of the ideology and form and design of the period. By working on their theoretical, physical and practical knowledge it will be of great interest to learn where they feel their consciousness of the product design originated.
dc.relation.ispartofseriesNotat;03/2003
dc.subjectArt Nouveauno_NO
dc.subjectdesignno_NO
dc.titleIdé, form og design. Art Nouveau som innfallsvinkel til skapende arbeidno_NO
dc.title.alternativeIdea, form and design. Art Nouveau as a starting point for creative work.no_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record