Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Kari-Janna
dc.date.accessioned2012-06-01T12:23:42Z
dc.date.available2012-06-01T12:23:42Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-312-2
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133554
dc.description.abstractDette dokumentet er en introduksjon til bedre forståelse av mennesker med (psykisk) utviklingshemming. Det beskriver kort forskjellige sider ved utviklingshemning, definisjoner, mulige årsaker, klassifisering i forhold til funksjonsnivå, vanlige tilleggshandicap og hvilke konsekvenser en slik hemning kan ha for utvikling og læring. Videre peker dokumentet på hva man bør være særlig oppmerksom på ved tilretteleggingen av sentrale fagområder i skolen for denne elevgruppa, med særlig tanke på opplæringslovens presisering av at alle barn har rett til tilpasset opplæring ut fra sine egne forutsetninger. I siste del er det tatt med en orientering om den historiske utviklingen av skolerettigheter for funksjonshemmede i Norge, fra utstøting til inkludering. Til slutt har jeg tatt med et sammendrag fra en undersøkelse av skolesituasjonen for en gruppe med Down syndrom, slik det framstår flere år etter at ansvarsreformen ble vedtatt.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This document is an introduction to better understanding of the concept of mental retardation It consists of a short description of different aspects of retardation, - possible causes, classification in relation to function level, supplementary handicaps, and the consequences for development and learning. The document focuses on what to give special attention when planning and organizing the learning of important topics in school, in the light of the Education Act which stipulates that every child have the right to individually adjusted education in an inclusive school. In the last part I have included a short description of the historical development of education rights in Norway, from exclusion to inclusion, and there is a brief summary from a study of the situation in school for a group of children with Down’s Syndrome.
dc.relation.ispartofseriesNotat;08/2003
dc.subjectutviklingshemmingno_NO
dc.subjecthandicapno_NO
dc.subjectlæringno_NO
dc.titleEn kort orientering om mennesker med utviklingshemmingno_NO
dc.title.alternativeA short orientation about mental retarded peopleno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber74no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record