Show simple item record

dc.contributor.authorKaatorp, Liv
dc.contributor.authorHolte, Jan Stensland
dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.date.accessioned2012-06-08T10:26:38Z
dc.date.available2012-06-08T10:26:38Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-284-3
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133560
dc.description.abstractDenne studien er en del av samarbeidsprosjektet: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Notatet er et resultat av samtaler om verdigrunnlagets betydning i det kommunale psykiske helsearbeidet i Hamar kommune. Dataene er skapt på grunnlag av tre fokussamtaler med brukere og en tverrfaglig gruppe ansatte (n=16) i perioden november -02 til april –03. Dataene ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultatene viser betydningen av at personalet har tilstrekkelig innsikt i og forståelse for den kunnskap og erfaring som brukere har om psykisk lidelse og psykisk helsearbeid. Brukerne må aktivt trekkes med i planleggingen av tjenestetilbudene. En vedvarende dialog mellom ansatte, brukere og brukerorganisasjoner er en forutsetning for at kunnskapsgrunnlaget skal holdes oppdatert. Verdigrunnlaget oppfattes som en veiviser i arbeidet. Kommunenes verdigrunnlag oppleves generelt som positivt, men vel idealistisk sett i forhold til mulighetene til å realisere det. For at det skal få et klart gjennomslag, må det gjenoppdages av ansatte og brukere, fornyes og aktualiseres i det daglige arbeidet. En forutsetning for at verdigrunnlaget skal fungere etter sin hensikt, er at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid stimuleres.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This study is part of a research collaboration project between Hedmark University College and the Municipality of Hamar: Promotive and preventive mental health work in the local community. The draft is a result of conversations concerning basic values in mental health work in Hamar. Data is created on the basis of three focus group interviews with users and interdisciplinary professionals (n=16) during November -02 through April -03. Data was analysed by means of qualitative content analysis. The results highlight knowledge as a central value in mental health work. This knowledge consists of a combination of professional knowledge and the users’ experiential knowledge. The user must actively participate in the planning of the services. A continuing dialogue between professionals, users and user organisations is a presupposition in order to keep the knowledge updated. The written basic values are considered to serve as a guide in the work. In order to implement the values, they have to be rediscovered by employees and users and actualised in everyday work. A necessary requirement for the basic values to function according to their intention is interdisciplinary and intersectoral collaboration.
dc.relation.ispartofseriesNotat;02/2003
dc.subjectverdierno_NO
dc.subjectidégrunnlagno_NO
dc.subjectpsykisk helsearbeidno_NO
dc.subjectlokalsamfunnetno_NO
dc.titleIdégrunnlag i kommunalt psykisk helsearbeidno_NO
dc.title.alternativeBasic values in community mental health workno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber50no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record