Show simple item record

dc.contributor.authorNes, Kari
dc.contributor.authorStrømstad, Marit
dc.date.accessioned2012-11-16T14:43:01Z
dc.date.available2012-11-16T14:43:01Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.isbn82-7671-533-8
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133586
dc.description.abstractNorsk: Rapporten gir først en kort begrunnelse for å arbeide ut fra situasjons- eller problembeskrivelser («case») i pedagogikkundervisningen i lærerutdanningen. Begrunnelsen er basert på teori og forfatternes egne erfaringer. Etter en drøfting av hva som ligger i begrepet problembasert læring, følger en beskrivelse av planlegging og gjennomføring av et studieår med to førsteklasser. Beskrivelsen omfatter både organisering og arbeidsmåter. Videre blir det redegjort for studentenes vurdering av arbeidsformen med eksempler på utsagn fra studentene. Til slutt kommer pedagogikklærernes egen vurdering med forslag til forandring og videreutvikling av arbeidsformen. De situasjonsbeskrivelsene som er benyttet, er vedlagt sammen med eksempel på semesterplan og skjema for føring av logg i studentgruppene.no_NO
dc.description.abstractEnglish: In this report the authors first state their reasons for choosing problem-based learning of theory of education in the teacher education. These reasons are based both on theoretical studies and the authors' own experiences. Following a discussion of the concept of problem-based learning, is a description of the planning and results of on year's work with students in the first year of their teacher training. The description is restricted to the study of educational theory, but includes considerations about practical organisation of different groups and ways of promoting work in groups. Student evaluation after one year is presented with examples of statements from students. Finally the teachers of education give their own evaluation with suggestions as to what should be changed or further developed. Enclosed are the case descriptions, plans for the year and a log form for the self-evaluation of work in student groups.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesNotat;01/1999
dc.subjectPBLno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.subjectcaseno_NO
dc.subjectteorierno_NO
dc.subjectpraksisno_NO
dc.subjectlærerutdanningno_NO
dc.titleProblembasert læring (PBL) i lærerutdanningen: Et år med kasusbasert undervisning i pedagogikk - bakgrunn og erfaringerno_NO
dc.title.alternativeProblem-Based Learning in Teacher Education: One Year of Case Method Teaching in Pedagogics - Background and Experiencesno_NO
dc.typeWorking paperno_NO
dc.source.pagenumber61no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record