Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkille, Eivind Å.
dc.date.accessioned2008-08-12T09:45:25Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn82-7671-559-1
dc.identifier.issn1501-8555
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133592
dc.description.abstractNorsk: Notatet inneholder tre introduksjonsdeler, teori og metodologi, samt refleksjoner om anvendelse av teori og metoder. For det første presenteres sentral politikk, herunder idrettspolitikk og helsepolitikk, samt en oppdeling i statens idrettspolitikk og NIFs idrettspolitikk. For det andre, kommer det en del om idrettslag, herunder en gjennomgang av formalia om idrettslag, en kontekstualisering av idrettslag i forhold til andre idrettsorganisasjoner og andre sektorer, og en teoretisk definisjon av idrettslag som en frivillig organisasjon. For det tredje presenteres en gjennomgang av tidligere forskning om idrettslag i Norge. Videre presenteres et teoretisk og metodologisk rammeverk, herunder teoretiske perspektiver og metodologiske refleksjoner omkring studier av lokale frivillige organisasjoner som idrettslag, herunder epistemologiske betraktninger som vil utdype teorien, samt konkrete metoder som skal nyttes i de empiriske studier. Dette notatet er å betrakte som en samling ideer, som er nødvendige å kaste opp i luften i denne fasen av studien. Disse ideene vil gjennom de to neste årene bli selektert, reflektert over, og enkelte av dem vil bli bearbeidet og bli med i de produktene som denne studien skal ende i.en
dc.description.abstractEnglish: The manuscript comprises three introductionary parts, in addition to theory and methodology, as well as reflections about the application of theory and methods. First, I present central sport policy, including the combination of health policy and sport policy, and a division between the state’s sport policy and the sport organization’s port policy. Second, a chapter on sports club is divided into one part on the sports club’s formal rules, one part on the sports club’s context in relation to other sport organizations, and one part which defines the sports club theoretically as a voluntary organization. Third, I review research into sports clubs in Norway. Further, there is one chapter presenting a theoretical framework, and one chapter on methodology. These include reflections on the applications of the framework in the study of sports clubs as voluntary organizations, as well as presentation of the concrete methods which will be applied during the empirical investigations. All together, this manuscript is considered as a selection of ideas, which are necessarily thrown up in the air at this point of the process. During the next two years, the ideas will be object of reflection, some of them will be picked to be developed and find their place in the later products which are coming out of this study (which has just started).
dc.format.extent1691358 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesNotaten
dc.relation.ispartofseries02/2006en
dc.subjectIdrettslagen
dc.subjectHelseen
dc.titleIdrettslaget som helseprodusent : introduksjon, teori og metodologi i studiet av idrettslag og sentral idrettspolitikk med fokus på helseen
dc.title.alternativeThe sports club as health producer : introduction, theory and methodology for the study of sports clubs and sport policy with focus on healthen
dc.typeWorking paperen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330::Physical education and sport psychology: 333en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel