• Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid Indre Østfold 

      Jensen, Bjarne; Narud, Ole Gustav; Erichsen, Alexander Berg; Antonsen, Rune (Oppdragsrapport;5/14, Research report, 2014)
      Rapporten er utarbeidet av Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra 5 av kommunene i regionen Indre Østfold. Bakgrunnen for dette oppdraget har vært en diskusjon i regionen om omfanget av interkommunalt samarbeid og kommunes ...