• Varg i Skandinavien: statusrapport för vintern 1999-2000 

   Aronson, Åke; Wabakken, Petter; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Høgskolen i Hedmark - Oppdragsrapport;2/2000, Research report, 2000)
   Målsättningen med vinterns beståndsövervakning av varg har varit att utreda antal och utbredning av flockar, par och andra förekomster av varg på den Skandinaviska halvön samt att presentera detta i en för båda länder ...
  • Varg i Skandinavien: statusrapport för vintern 2000/2001 

   Aronson, Åke; Wabakken, Petter; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (2001;2, Research report, 2001)
   Svensk: Målsättningen med vinterns beståndsövervakning av varg har varit att utreda antal och utbredning av flockar, par och andra förekomster av varg på den skandinaviska halvön samt att presentera detta i en för båda ...
  • Ulv i Skandinavia: statusrapport for vinteren 2000-2001 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (2001;1, Research report, 2001)
   Norsk: Målsettingen med vinterens bestandsovervåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i felles utarbeidet ...
  • Ulv i Skandinavia - Statusrapport for vinteren 2001-2002 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkon; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport;02/2002, Research report, 2002)
   Målsettingen med vinterens bestandsovervåking av ulv har vært å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den Skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i felles utarbeidet ...
  • Developing Consumer Citizenship 

   Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport;04/2002, Research report, 2002)
   Fra 20-23 april 2002 ble det holdt en internasjonal konferanse ved Høgskolen i Hedmark der deltakere fra 14 land fokuserte på individets rolle i det moderne samfunn, hvilke rettigheter og ansvar de har, og hvordan de kan ...
  • Varg i Skandinavien Statusrapport för vintern 2001/2002 

   Aronson, Åke; Wabakken, Petter; Sand, Håkan; Steinset, Ole Knut; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport;01/2003, Research report, 2003)
   Målsättningen med vinterns beståndsövervakning av varg har varit att utreda antal och utbredning av flockar, par och annan förekomst av varg på den Skandinaviska halvön, för att därefter presentera detta i en, för båda ...
  • «Ein stad skal dei så sin rug» Bidrag til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur og den regionale innlandskulturen i Skandinavia 

   Engen, Tor Ola (Oppdragsrapport;2 - 2003, Research report, 2003)
   Dette utkastet til et forskningsprogram om skogsfinsk kultur er blitt til på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. Forskningsoppgavene er sett i lys av Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001) og presentert i et minoritetsperspektiv. ...
  • Developing Consumer Citizenship 

   Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport;3/2003, Research report, 2003)
   Den andre internasjonale samling av samtlige deltagere i den tre-årige Comenius 2.1 prosjekt: ”Consumer education and teacher training: developing consumer citizenship” ble holdt 5-6 mai 2003 i Lisboa, Portugal. Denne ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2002-2003 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Rønning, Håvard; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2002-03 var å utrede antall og utbredelse av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i en felles ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2003-2004 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Sand, Håkan; Strømseth, Thomas H.; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2003-04 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Using, choosing or creating the future? : proceedings of the first international conference of The Consumer Citizenship Network, Paris 2004 

   Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2004)
   The results of the first year of cooperation amongst the partners of the Consumer Citizenship Network are reflected in this selection of some of the papers which were presented at the first annual conference of the ...
  • Taking responsibility : CCN conference proceedings Bratislava 2005 

   Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   English: Defining criteria for responsible action in the marketplace was the central theme of the second international conference of the Consumer Citizenship Network which was held May 26-27, 2005 at the University of ...
  • Prosjekt Elg – trafikk i Stor-Elvdal 2000-2004 : hvordan unngå elgpåkjørsler på vei og jernbane 

   Storaas, Torstein; Nicolaysen, Knut B.; Gundersen, Hege; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Jernbaneverket Hovedkontoret, Jernbaneverket Region Nord, Statens vegvesen Hedmark, Stor-Elvdal kommune, Stor-Elvdal Grunneierforening og Høgskolen i Hedmark, Evenstad gjennomførte i årene 2000 – 2004 et prosjekt ...
  • Beiteskader og framtidig forvaltningsstrategi av elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde 

   Helstad, Erik Ola; Fremming, Odd Reidar; Storaas, Torstein; Solbraa, Knut (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Vi har vurdert data om elgtrekk, elgavskyting, elgvekter, elgbeite, skogskader, skogproduksjon og inntekter fra elg i Nord-Østerdal – Røros elgregion, vestre arbeidsområde for å gi råd om hvordan elgstamma kan ...
  • Elever fra språklige minoriteter i grunn- og videregående skole : en studie av ressurssituasjonen i norsk-som-andrespråkundervisningen 

   Aasen, Joar; Mønness, Erik Neslein (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Denne studien omfatter elever fra språklige minoriteter i grunn- og videregående skole og er rettet mot å forstå ressurssituasjonen i norsk-somandrespråkundervisningen (Noa). Studien er gjennomført som et tidsavgrenset ...
  • Geografisk nøyaktighet på kulturminner i skog og utmark : resultater fra et prosjekt i Ringerike kommune 

   Braata, Ragnar; Hammerstad, Tom; Vaagan, Øystein; Gundersen, Hege (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: I Norge har kulturminnevernet foregått i organiserte former i vel 150 år. De viktigste lovene som regulerer kulturminnene og kulturmiljøene er lov om kulturminner fra 1978, samt plan- og bygningsloven av 1985. ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2004-2005 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2005)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2004-05 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2005-2006 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2006)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2005-06 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...
  • Catalyzing change : CCN conference proceedings Hamar 2006 

   Tangen, Dag; Thoresen, Victoria W. (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   English: Dramatic and rapid transitions characterize the world today. Triggering constructive change is a major challenge facing the global community. Yet many individuals do not have the opportunity, the knowledge or ...
  • Ulv i Skandinavia : statusrapport for vinteren 2006-2007 

   Wabakken, Petter; Aronson, Åke; Strømseth, Thomas H.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Kojola, Ilpo (Oppdragsrapport, Research report, 2007)
   Norsk: Målsettingen med bestandsovervåkingen av ulv vinteren 2006-07 var å utrede antall, utbredelse og ynglinger av flokker, par og andre forekomster av ulv på den skandinaviske halvøya, for deretter å presentere dette i ...