• Opplevelsesaktiviteter i Stor-Elvdal: Forstudie 

      Kjønsberg, Marius; Bakmann, Ole Andersen; Skeie, Margrethe Fønhus (Oppdragsrapport;01/2013, Research report, 2013)
      Norsk: Denne rapporten omhandler bruk av opplevelsesaktiviteter i reiselivet som et utviklingsverktøy for Stor-Elvdal. Gjennom samtaler med forskjellige aktører som er direkte eller indirekte tilknyttet utviklingen av ...