• Arbeidsgivernes vurdering av våre kandidater fra profesjonsutdanningene. «Tilfredse arbeidsgivere» 

   Knudsmoen, Hege; Berg, Bjørn (Oppdragsrapport;4/2015, Research report, 2016-03-10)
   Denne rapporten omhandler intervjuer av arbeidsgivere fra de tre profesjonsutdanningene som Høgskolen i Hedmark har: allmennlærerutdanningen som nå er delt opp i to grunnskolelærerutdanninger, førskolelærerutdanningen som ...
  • Bruk av kandidatundersøkelser 

   Berg, Bjørn; Knudsmoen, Hege (Oppdragsrapport;3/2017, Research report, 2017)
   Denne rapporten gjengir hovedsynspunkter fra ledelsen ved avdelingene og den sentrale ledelsen ved Høgskolen i Hedmark, på bruken av og innholdet i de kandidatundersøkelsene som ble gjennomført ved høgskolen i perioden ...