Show simple item record

dc.contributor.authorSørby, Julie Gaukerud
dc.contributor.authorClemensen, Stein Gunnar
dc.contributor.authorNilsen, Erlend Birkeland
dc.date.accessioned2008-08-08T06:32:56Z
dc.date.issued2008-08-08T06:32:56Z
dc.identifier.isbn978-82-7671-606-1
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133617
dc.description.abstractNorsk: I beitesesongen 2006 ble det gjennomført et dødspeilesenderprosjekt på grensen mellom Rogaland og Vest-Agder. Kommunene som var involvert i prosjektet var Lund (Rogaland), Flekkefjord (Vest-Agder) og Sirdal (Vest-Agder). Hovedmålsettingen med prosjektet var å finne dødsårsaken til flest mulig lam (Ovis aries) i prosjektområdet. For å finne ut av dette ble 314 sendere benyttet, 91 sendere kom fra Telemark (”telemarksendere”) mens 223 sendere kom fra Aust-Agder (”agdersendere”). Senderne ble fordelt på 9 besetninger. Besetning A, B, C, D, E og F ble påmontert agdersendere, mens besetning G, H og I som lå i prosjektets nordligste del fikk påmontert telemarksendere. Lammene som ikke hadde radiosender utgjorde kontrollgruppen. På grunn av store problemer med telemarksendere utgår disse av resultatene der det ikke er naturlig å inkludere dem. For lam påmontert agdersendere ble det funnet 14 kadavere, noe som utgjorde et tapstall på 6,3 %. Blant 14 kadavre fordelte dødsårsaken seg slik: 9 radiomerkede lam (64,3 %) døde på grunn av ulykke, 1 radiomerket lam (7,1 %) ble beskrevet som mulig tatt av kongeørn (Aquila chrysaetos), 2 merkede lam (14,3 %) døde på grunn av sykdom og 2 merkede lam (14,3 %) døde av ukjent årsak. Blant lam påmontert telemarksendere ble kun et lam funnet tidlig nok til at dødsårsak kunne fastslåes (ulykke). Analysene viste videre en svak tendens til økte tap ved mindre nedbør og høyere temperaturer. Dette mønsteret ble funnet både når man sammenliknet tapene uke for uke i beitesesongen 2006 og nedbør i august mot tapet samme år gjennom den siste 20-årsperioden. Mulige årsaker er diskutert i rapporten. Det var ingen forskjell i tilvekst mellom lam med og uten sender. Det var lite som tydet på at lave vårvekter hadde større dødsfrekvens gjennom sommeren enn de tyngste.en
dc.description.abstractEnglish: In the grazing season 2006 we conducted a lamb-mortality-project for free ranging sheep at the border between Rogaland and Vest- Agder in South-west Norway. The area includes the municipalities Lund (Rogaland), Flekkefjord (Vest-Agder) and Sirdal (Vest-Agder). The main goal of the study was to determine mortality cause for lambs in the study area. We fitted in total radio collars 314 on lambs, of which 91 collars were provided from Telemark county and 223 from Agder county. Collars were distributed among 9 sheep herds. Sheep herds A, B, C, D, E and F were fitted with collars from Agder, whereas G, H and I, sheep herds located in northernmost parts of the study area, were fitted with collars from Telemark. Lambs that were not fitted with collars formed the control group. Due to complications with all Telemark collars, these are excluded from some of the analysis. For the lambs fitted with Agder-collars, we found in total 14 carcasses. Total mortality was 6,3 % for lambs collared with Agder-collars. Nine lambs (64 %) died due to accidents, one lamb (7,1 %) was classified as possibly killed by Golden Eagle (Aquila chrysaetos), and two lambs (14,3%) died of sickness. For the remaining to carcasses (14,3%), the cause of death was unknown. For lambs fitted with Telemark-collars, the cause of death is only known for one individual (accident). There was a weak tendency that decreasing precipitation and increasing temperature was associated with higher lamb mortality. This tendency was found both when comparing weekly lamb losses to weekly precipitation during grazing season 2006, as well as when comparing precipitation in august to losses of lambs in the last 20 years. Growth rate of lambs was not different for lambs with and without collars. Also, there was no indication that lambs with low spring weight had an increased mortality risk in the later season.
dc.description.sponsorshipDødspeilesenderprosjektet 2006en
dc.format.extent2965653 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries08/2007en
dc.subjectsauen
dc.subjectutmarksbeiteen
dc.subjecttapsårsakeren
dc.subjectradiopeilingen
dc.subjectulykkeren
dc.titleDødspeilesenderprosjektet 2006 : en undersøkelse av tapsomfang og tapsårsaker hos lam på utmarksbeite i Flekkefjord, Lund østre og Falkemannen beitelagen
dc.title.alternativeThe lamb mortality project 2006 :a radio telemetry study from Flekkefjord, Lund østre and Falkemannen beitelagen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record