Show simple item record

dc.contributor.authorLillebo, Hans Martin
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorNilsen, Erlend Birkeland
dc.date.accessioned2008-08-08T07:38:57Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-590-3
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133623
dc.description.abstractNorsk: Det er en tendens til at nærhet til naturen gir positive utslag for barna fra landet i forhold til naturopplevelse (litt høyere score enn barna fra byen). Den samme tendensen er ikke gjeldende i forhold til bruken av naturen, da barna fra byen og landet oppgir at de bruker naturen like mye. De andre resultatene preges av at det er en tendens til at barna fra byen scorer høyere enn barna fra landet. Trenden er at barna fra byen har bedre kunnskaper og bedre holdninger til natur og miljøspørsmål. Variablene generell holdning til naturen, holdning til biologisk mangfold og bærekraftig utvikling har alle signifikante forskjeller mellom by og land. Selv om barna i undersøkelsen generelt har lav rovdyrfrykt viser guttene i byen noe mindre og jentene på landet noe større rovdyrfrykt. Jentene i byen er gruppen som er mest opptatte av å verne rovdyrene. Den viktigste påvirkningsfaktoren for å få barna til å bruke naturen er foresatte og andre voksenpersoner i familien, uavhengig av hvor i landet de bor.en
dc.description.abstractEnglish: Living close to the wilderness is advantageous to children from rural areas. However, it is a tendency that children from urban areas have higher knowledge and better attitudes compared with children from rural areas. None of the children have strong fear towards predators, and girls in urban areas are most willing to protect predators. Most of the children say that they enjoy wildlife, and their parents or other grown-ups in their family are usually the most influencing part in this issue.
dc.format.extent972398 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries03/2007en
dc.subjectbarnen
dc.subjectnaturen
dc.subjectkunnskapen
dc.subjectholdningeren
dc.titleBarn og natur : en spørreundersøkelse om kunnskap og holdning til naturen blant norske femteklassingeren
dc.title.alternativeChildren and nature :a survey on knowledge and attitudes towards nature among Norwegian childrenen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480::Ecology: 488en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record