Show simple item record

dc.contributor.authorHolte, Jan Stensland
dc.date.accessioned2010-01-21T13:34:17Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-714-3
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133635
dc.description.abstractNorsk: Rapporten er basert på intervjuer med seks ungdommer som fokuserer på hvordan de erfarer og mestrer hverdagen. Deltagerne er ungdommer som sliter psykisk og som samtidig deltar i et lavterskeltilbud: «Mitt liv..!», utviklet og drevet av Mental Helse Kompetanse. Intervjuene er analysert fra et fenomenologisk/hermeneutisk perspektiv, der særlig fem fenomener er løftet fram som sentrale; den vonde uregjerlige følelsen, utenforskap, livsmestring, identitet og drømmen. Det er benyttet sosiologiske perspektiver og sentrale elementer fra eksistensiell sosiologi som særlig vektlegger ungdommene som aktive skapere av selvet. De fire eksistensielle livsdomenene, umveldt, eigenvelt, mitvelt og übervelt er benyttet som teoretisk ramme i drøfting av funnene. Funnene viser at ungdommene opplever å leve i en utrygg verden i randsonen av anerkjente sosiale arenaer noe som gjør dem særlig utsatte. Videre ser det ut til at flertallet av ungdommene forsøker å mestre livet på måter som bare forsterker opplevelse av utrygghet i sin egen verden og i samspillet med andre, uten å ha særlig kunnskap eller støtte til det å kunne forstå eller håndtere smertefulle følelser.en
dc.description.abstractEnglish: This rapport is based on interviews with six adolescents focusing on how they experience and cope with their everyday challenges. The youths are experiencing emotional difficulties and are now participating in a group activity «It’s My life...» developed and managed by Mental Health Competency, The interviews are analyzed from a phenomenological and hermeneutic perspective and five phenomena are central: the painful unmanageable feeling, strategies for everyday coping, being on the outside, identity, and the dream. Existential sociology is used as a theoretical perspective focusing on the adolescence as an active creator in one’s own life. The four existential arenas, umveldt, eigenvelt, mitvelt og übervelt are used as a theoretical framework in discussing the findings. Findings show that the adolescents experience the world as unsafe, and living their lives outside the accepted arenas makes them especially vulnerable. It is also a central finding that the coping styles they use, enhance the experience of insecurity.
dc.description.sponsorshipMental Helse Kompetanseen
dc.description.sponsorshipHøgskolen i Hedmark, Institutt for psykisk helse, oppvekst og samfunn
dc.format.extent709216 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries08/2008en
dc.subjectungdommers livsverdenen
dc.subjectpsykiske plageren
dc.subjecthverdagsmestringen
dc.subjectlivsmestringen
dc.subjectpsykisk helseen
dc.title«Det er som en orkan inne i meg...» – hverdagsskildringer fra ungdommer som sliter med liveten
dc.title.alternative«It’s like a hurricane inside me...» – Everyday narratives from troubled adolescentsen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260en
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record