Show simple item record

dc.contributor.authorSolbraa, Knut
dc.date.accessioned2010-10-25T07:53:44Z
dc.date.available2010-10-25T07:53:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7671-802-7
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133663
dc.description.abstractNorsk: Sett elg, møkktellinger og beitetrykk indikerer en stor reduksjon av elgtetthet fra 2007 til 2009. Sammen med mange nye furuplanter har dette flerdoblet tilgangen på vinterbeite og ført til at beiteuttaket på furu og bjørk i snitt er kommet godt under det plantene kan tåle. Det er fortsatt et etterslep etter tidligere overbeite, men andel bestand med overbeitet furu går tilsynelatende mot 10 %. Her har utmarksområdet og naturen spilt på lag og lyktes godt! Også sommerbeitet er i bedring, men vil det fortsatt ta tid før disse beitene er restaurert. For å øke elgens vekter og produktivitet er det ønskelig med større tilgang på godt sommerbeite – her representert av vier og ROS. Dette krever lavt beitetrykk en tid før elgstammen økes i takt med produksjon av beite. For rask økning av beitetrykket hindrer en slik utvikling. Beitene bør overvåkes med et par års mellomrom. Det bør dannes en elgregion i nordre del av Stor-Elvdal og Hirkjølen i Ringebu for å få til en samordnet og mer målrettet forvaltning.en_US
dc.description.abstractEnglish: Both the number of animals seen per day, number of droppings found per ha and browsing pressure on pine and birch trees indicate a great reduction of animal density from 2007 to 2009. Together with the establishment of a large number of new pine seedlings, this has increased the production of pine twigs, and reduced the browsing on them, to an acceptable level. Earlier overbrowsing still has an effect, but the number of pine stands with too heavy utilization may decrease to 10 % in a near future. Also plants utilized in the summer season seem to recover. In order to increase body weight and productivity of the moose population, it is desirable to improve the production of high quality summer forage. This will claim a low browsing pressure for some time before the animal density may be increased in accordance to a higher production on their main feeding plants. Too rapid increase of animals may stop such a development. Browsing areas should be evaluated with intervals of a couple of years in order to secure a sustainable utilization of both food and timber productions. Moose management should be coordinated within Atndalen and four of the surrounding areas in order to reach this goal.
dc.description.sponsorshipProsjekt Elg-skog i Atndalen og naboområder v/Atndalen Utmarksområde og Institutt for naturforvaltning v/Universitetet for miljø- og biovitenskapen_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;03/2009
dc.subjectelgen_US
dc.subjectskogen_US
dc.subjectviltforvaltningen_US
dc.subjectforvaltningen_US
dc.subjectbeitetakseringen_US
dc.subjectviltstellen_US
dc.subjectbestandsutviklingen_US
dc.subjectbeiteskaderen_US
dc.subjectHedmarken_US
dc.subjectØsterdalenen_US
dc.subjectAtndalenen_US
dc.titleElg i Atndalen : beiteskader, kalvefrekvenser, kalveskytingen_US
dc.title.alternativeMoose in Atndalen : browsing damages, number of calves, harvesting strategiesen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480en_US
dc.source.pagenumber30en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record