• Å være minoritetsstudent i grunnutdanning i sykepleie 

      Bekkeli, Liv Helene (Høgskolen i Hedmark - Rapport;05/2004, Research report, 2004)
      Med antagelsen at minoritetsstudenter i Høgskolen i Hedmark kan ha andre utfordringer enn i Oslo, var det ønskelig å få en forståelse for minoritetsstudentenes erfaringer med grunnutdanning i sykepleie. Kunnskap om slike ...